در حال بارگذاری ...

ثبت نام

"اطلاعات این فرم در بانک اطلاعاتی شرکت کنندگان نمایشگاه (جهت امور اطلاع رسانی و ....) تا پایان نمایشگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، لذا لازم است تا اطلاعات درخواستی بصورت صحیح، دقیق و کامل در فرم درج شود. مسئولیت عدم مطابقت اطلاعات درج شده در فرم ثبت نام اینترنتی با مشخصات شرکت بعهده خود شرکت کنندگان خواهد بود و ستاد برگزاری مسئولیتی در اینخصوص نخواهد پذیرفت."


توجه شود که از اين پس اطلاعیه های مهم به این شماره پیامک می شود
توجه شود که از اين پس کليه مکاتبات الکترونيکي با اين آدرس انجام مي پذيرد
متر مربع